municipalityLogo ОБЩИНА СВИЩОВ

Плащане на местни данъци и ТБО
ЕГН / БУЛСТАТ / ЛНЧ
ПИН, издаден от общината


  • Забележка
  • Електронната справка за местни данъци и такси можете да ползвате, попълвайки задължителните полета "ЕГН / ЕИК/ ЛНЧ" и "ПИН".
  • ПИН-код можете да получите срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно за предоставянето му на упълномощено лице в Местни данъци и такси - Община Свищов, ул."Цар Освободител" №74, ет. 1, ст. 1
  • В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ.
  • При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.
Информация